بهمن ۱۵, ۱۳۹۴

سود آوری شترمرغ

مقدمه شترمرغ ها پرندگانی با قابلیت سازگاری بسیار بالا می باشند. به همین جهت امکان پرورش آنها در طیف جغرافیایی […]
بهمن ۱۲, ۱۳۹۴

انتخاب و خرید شترمرغ

انتخاب و خرید شترمرغ صرفنظر از نوع روش انتخابی جهت شروع یک پروژه پرورش شترمرغ مهمترین گام جهت آغاز کاری […]
شهریور ۱۷, ۱۳۹۴

توصیه های کاربردی جهت آغاز فعالیت پرورش شترمرغ

بخش اول – منابع تولید احداث مزرعه شترمرغ برای هر کسی پر ماجراست. برای راه اندازی مزرعه شترمرغ به زمین، […]
اسفند ۱۶, ۱۳۹۳

پیش نیاز برای پرورش شترمرغ

پیش نیاز برای پرورش شترمرغ احداث مزرعه شترمرغ برای هر کسی پر ماجراست. برای راه اندازی مزرعه شترمرغ به زمین، […]
بهمن ۲۷, ۱۳۹۳

شروع به کار پرورش شترمرغ

با خرید تخم شترمرغ، جوجه یا مولد می توان شروع به کار کرد:  جوجه های یک روزه خریداری کرده و […]